מרטים ריבוי כירופרקט

ד"ר מרטין ראבוי כירופרקטור

Previous articles include:

  1. Iliopsoas Muscle and Pelvic Flexion. Rega Kata, May 2006.
  2. Coiling Properties of the Pectoralis Major Muscle. Rega Kata, May 2005.
  3. Manipulation under Anesthesia with Epidural Injection. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. Nov/Dec 1994.

עיצוב אתר - מ.מ אלון מעצבים | בניית אתר - זכאי קום